Σήμερα, οι πελάτες χρησιμοποιούν πολλαπλά κανάλια αλληλεπίδρασης με τις εταιρείες και θέλουν να μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις συναλλαγές τους μαζί σας. Ορισμένοι πελάτες μπορεί να προτιμούν την προσωπική επαφή για συγκεκριμένους τύπους συναλλαγών, άλλοι μπορεί να προτιμούν το τηλέφωνο, ενώ σε ολοένα και περισσότερες χώρες το διαδίκτυο έχει αναδειχτεί ως το βασικό κανάλι επικοινωνίας για τους πελάτες. Επίσης, γρήγορα αναπτύσσεται η κινητή τεχνολογία και σε μερικές χώρες έχει γίνει καθημερινό κομμάτι των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η ομάδα Υποστήριξης Μάρκετινγκ κατανοεί σε βάθος τους πελάτες σας, τα προϊόντα σας και τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στην αγορά σας. Συνδυάζουμε αυτήν την εξειδίκευση για να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε τις δραστηριότητές σας:

  • Εμβάθυνση σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες
  • Πρόσβαση σε πελάτες μέσα από νέα κανάλια
  • Διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων σας
  • Διείσδυση σε νέες κατηγορίες πελατών και αγορές.

Συνεργαζόμαστε μαζί σας προκειμένου να σχεδιάζουμε προγράμματα μάρκετινγκ τα οποία προσφέρουν τα κατάλληλα προϊόντα στους πελάτες σας καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους και της σχέσης τους μαζί σας. Τα εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων βοηθούν στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, ελαχιστοποιούν τους κινδύνους και αποκαλύπτουν πολύτιμη πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες και τις συμπεριφορές των πελατών. Κατανοούμε ότι τα προγράμματα Μάρκετινγκ που διαμορφώνουμε εξαρτώνται, ως προς την αποτελεσματικότητά τους, από τα κανάλια διανομής που επιλέγουμε να ενεργοποιήσουμε και -όπου είναι εφικτό- συνιστούμε μια «πολυκαναλική» προσέγγιση για όλη τη διάρκεια της σχέσης με τον πελάτη.

Στρατηγική Μάρκετινγκ

Κατανοούμε ότι η στρατηγική και ο σχεδιασμός αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων. Σας βοηθάμε να σχεδιάσετε, να διαχειριστείτε και να βελτιστοποιήσετε καμπάνιες που ενισχύουν τα έσοδα και την κερδοφορία σας και παράλληλα βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών.

Ανάλυση Πελατών

Το κλειδί για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα μάρκετινγκ είναι το να μπορείτε να προσφέρετε κατηγοριοποιημένα και σχετικά με την αγορά προϊόντα και προτάσεις στους πελάτες σας, καθώς και να σχεδιάσετε μια καλά μελετημένη στρατηγική επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πρέπει να προσφέρετε το κατάλληλο προϊόν στον κατάλληλο πελάτη και στην κατάλληλη τιμή.

Πολυκαναλικό Μάρκετινγκ

Στην εποχή μας, οι πελάτες επιλέγουν να κάνουν τις συναλλαγές τους μέσω Internet, τηλεφώνου, smartphone, με προσωπική επαφή, ακόμα και με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε την εξειδίκευση και τις κατάλληλες ομάδες για να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε στρατηγικές πωλήσεων & εξυπηρέτησης που θα σας βοηθήσουν να ανταποκριθείτε σε αυτές τις απαιτήσεις.

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Το ψηφιακό μάρκετινγκ αποτελεί μέρος του πολυκαναλικού μάρκετινγκ και η σπουδαιότητά του είναι τέτοια, ώστε να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε σε θέματα που αφορούν τους δικούς σας ιστότοπους για πρόσβαση από υπολογιστές και φορητές συσκευές, καθώς και μέσω tablet. Μπορούμε, επίσης να σας βοηθήσουμε με συμβουλές για θέματα όπως κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να σας παράσχουμε περιεχόμενο για να δημιουργήσετε δικά σας, νέα κανάλια.

Διατήρηση Πελατείας

Έχει αποδειχτεί ότι η απόκτηση ενός νέου πελάτη είναι 7 φορές πιο δαπανηρή από τη διατήρηση ενός ήδη υπάρχοντος πελάτη. Παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών που σας βοηθούν με τις πωλήσεις πρόσθετων προϊόντων (cross-sell) και τις πωλήσεις αναβαθμίσεων προϊόντων (up-sell), καθώς και με στοχευμένες δραστηριότητες διατήρησης πελατών.