Η AXA παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες που πλαισιώνουν την ασφαλιστική της πρόταση. Μαζί με τους συνεργάτες μας, προχωράμε στην ανάπτυξη των προϊόντων και την αποτελεσματική προώθησή τους μέσω εναλλακτικών καναλιών. Παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών ασφάλισης και αντασφάλισης και σχεδιάζουμε από κοινού με τους συνεργάτες μας εξειδικευμένες λύσεις για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Επιλέγοντας την AXA ως συνεργάτη σας στους τομείς της ασφάλισης, της αντασφάλισης ή της συνασφάλισης, ή ως συνεργάτη στον τομέα της διαχείρισης (TPA) – ή κάποιο συνδυασμό όλων αυτών – ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος: να δουλέψουμε μαζί για να σας βοηθήσουμε να αναπτυχθείτε, να διαχειριστείτε τους κινδύνους σας και να κάνετε ό,τι καλύτερο για τους πελάτες σας.

Ανάπτυξη Προϊόντων

Product Development

Αναπτύσσουμε και παρέχουμε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα Προστασίας Τρόπου Ζωής, που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών σας σε διαφορετικά στάδια της ζωής.

Περισσότερα 

Υποστήριξη Μάρκετινγκ

Marketing Support

Σας βοηθάμε να προωθήσετε αυτές τις προτάσεις στους πελάτες σας μέσω του σχεδιασμού της κατάλληλης στρατηγικής, την ανάλυση των δεδομένων και τη αξιοποίηση εναλλακτικών καναλιών πώλησης.

Περισσότερα 

Εμπειρία Πελάτη

Customer Experience

Βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε, με ειδική έμφαση στην εμπειρία του πελάτη, τη διαχείριση αιτημάτων αποζημίωσης, την ακρίβεια των αποφάσεων και την επίτευξη του συμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών (SLA).

Περισσότερα 

Τεχνολογία

Technology

Λειτουργούμε παντού με μια ενιαία, παγκόσμια πλατφόρμα IT, πράγμα που σημαίνει γρήγορη και ασφαλή υλοποίηση διαδικασιών και προϊόντων, όπου κι αν δραστηριοποιείστε.

Περισσότερα 

Υπηρεσίες Αντασφάλισης

Reinsurance

Η AXA παρέχει υπηρεσίες αντασφάλισης πάνω από 20 χρόνια. Οι αντασφαλιστικές μας λύσεις έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες σας.

Περισσότερα 

Κλάδος & Κανονιστική Συμμόρφωση

Industry and Regulation

Καθώς ο κόσμος αλλάζει, οι ομάδες μας που είναι επιφορτισμένες με τη Κανονιστική Συμμόρφωση και τις Δημόσιες Σχέσεις, φροντίζουν να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με τη νέα νομοθεσία σε διεθνές επίπεδο.

Περισσότερα