Προστασία Δανειολήπτη

Creditor

Προστατεύει τις οικονομικές υποχρεώσεις των δανειοληπτών όταν δεν είναι σε θέση να εργαστούν, λόγω ασθένειας, ατυχήματος ή ακούσιας ανεργίας.

Περισσότερα 

Ασφάλεια Ζωής

Lifestyle Insurance

Προσαρμοσμένες λύσεις για την προστασία των πελατών στην περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή θανάτου.

Περισσότερα 

GAP Αυτοκινήτου (Εγγύηση Αξίας)

GAP Insurance

Προστατεύει τα αυτοκίνητα των πελατών σας, καλύπτοντας την απώλεια αξίας τους σε περιπτώσεις κλοπής ή ολικής καταστροφής.

Περισσότερα 

GAP Εξοπλισμού (Εγγύηση Αξίας)

Creditor

Προστατεύει τις επενδύσεις των εταιρειών σε εμπορικά οχήματα και εξοπλισμό σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή κλοπής.  

Περισσότερα 

Προστασία Εξόδων Διαβίωσης

Living Expenses

Βοηθάει τους πελάτες να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά έξοδα καλύπτοντας τους μηνιαίους λογαριασμούς τους όταν συμβεί κάτι απρόσμενο.

Περισσότερα 

Προστασία Εταιρικών Δανείων

Commercial

Προστατεύει την αδυναμία αποπληρωμής των επιχειρηματικών δανείων λόγω θανάτου ή ασθένειας κάποιου σημαντικού εργαζόμενου.

Περισσότερα