Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για τη AXA. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας και επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά μόνο σε χρηστές οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (clp.partners.axa/gr).

Πως χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται και αποτελούν προϊόν επεξεργασίας στο πλαίσιο του διαδικτυακού τόπου είναι το υποκατάστημα Ελλάδας της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία Financial Insurance Company Limited.

Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι τα δεδομένα από τα οποία είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητάς σας, με σεβασμό και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στοχεύει στο να σας ενημερώσει σχετικά με το πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και διαβιβάζουμε σε τρίτους προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό τόπο clp.partners.axa/gr.

Η Πολιτική μας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική μας για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η κατωτέρω:

 • Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποιά προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε, πως τα προστατεύουμε και πως ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε.
 • Θα τηρούμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας και από αυτούς που χρησιμοποιούν και επισκέπτονται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
 • Δε θα διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες ή δεδομένα σας από αναφορές πελατών σε συγγενείς μας εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται κατωτέρω.
 • Θα απαιτούμε από τρίτες εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες και στις οποίες αποκαλύπτουμε προσωπικά σας δεδομένα να τηρούν τις αρχές της Πολιτικής μας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 
Παρακαλώ μελετήστε κατωτέρω τις πρακτικές τις οποίες ακολουθούμε για τον ορθό χειρισμό και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Δεδομένα που συλλέγονται

 • Δεδομένα πλοήγησης. Μπορείτε να μας επισκεφθείτε μέσω του διαδικτύου χωρίς να μας πείτε ποιοί είστε και χωρίς να μας αποκαλύψετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Στην περίπτωση αυτή, οι εξυπηρετητές διαδικτύου μας (web servers) συλλέγουν το όνομα του πεδίου (domain) που χρησιμοποιείτε προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως το "aol.com" ή το "yahoo.com," καθώς και το διαδικτυακό τόπο από τον οποία προήλθατε καθώς και αυτόν τον οποίο επισκεφθήκατε στη συνέχεια.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτες εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας (εκτελούντες την επεξεργασία) και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκέψεων, το μέσο όρο του χρόνου πλοήγησης, τις ιστοσελίδες εντός του διαδικτυακού τόπου clp.partners.axa/gr τις οποίες επισκεφτήκατε, και λοιπά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες του Διαδικτυακού μας τόπου εν γένει. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να ελέγξουμε τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και να τον καταστήσουμε πιο εύχρηστο και φιλικό προς χρήση. 

Ενδέχεται να συγκεντρώσουμε τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για τους πελάτες μας, τις πωλήσεις και τις υπηρεσίες και να παρέχουμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία στους τρίτους. Όταν παρέχουμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία στους τρίτους, εντούτοις, δεν θα περιλάβουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από τα οποία να είναι δυνατός ο προσδιορισμός σας, εκτός αν έχετε συμφωνήσει να λάβετε πληροφορίες ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Επιπλέον, υπάρχουν πεδία του παρόντος διαδικτυακού τόπου όπου ενδέχεται να πρέπει να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από σας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, όπως για να παρέχουμε σε σας ορισμένες πληροφορίες που ζητάτε.

 • Διατάξεις (cookies). Oι διατάξεις (cookies) είναι μικρά τμήματα στοιχείων που αποθηκεύονται από τον φυλλομετρητή διαδικτύου σας (internet browser) στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Εμείς, καθώς και χιλιάδες άλλοι διαδικτυακοί τόποι, χρησιμοποιούμε διατάξεις (cookies) με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ μας, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και για να εμπλουτίσουμε την εμπειρία περιήγησής σας στο διαδίκτυο και για να αξιολογήσουμε τη χρήση από εσάς του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διατάξεις (cookies) στο ειδικό πεδίο «Cookies» του clp.partners.axa/gr.
 • Διασύνδεσμοι (Links) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Δεν ευθυνόμαστε για την πρακτική συλλογής προσωπικών δεδομένων άλλων διαδικτυακών τόπων, όταν διασυνδέεστε με αυτούς από το διαδικτυακό μας τόπο. Δε σας παρέχουμε καμία διαβεβαίωση αναφορικά με το πώς τα μέρη αυτά χρησιμοποιούν τις διατάξεις (cookies) ή εάν θέτουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας διατάξεις (cookies) που δύνανται να σας προσδιορίσουν προσωπικά. Θα πρέπει να μελετάτε προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε διαδικτυακού τόπου που επισκέπτεστε, προκειμένου να αντιλαμβάνεστε με ποιό τρόπο συλλέγουν, χρησιμοποιούν και αποκαλύπτουν σε τρίτους προσωπικά σας δεδομένα.
 • Επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από καιρού εις καιρόν ενδέχεται να σας στέλνουμε μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες που ενδέχεται να σας είναι χρήσιμες, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή και προσφορών από άλλες συγγενείς εταιρείες ή τρίτα μέρη. Η εν λόγω αποστολή μηνυμάτων σε εσάς δύναται να γίνει είτε στην περίπτωση που έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας είτε στην περίπτωση που έχουμε συλλέξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο πλαίσιο προηγούμενης συναλλακτικής μας σχέσης. Σε κάθε περίπτωση, θα σας δίδεται η δυνατότητα να μη λαμβάνετε εφεξής τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφεξής, εφόσον το επιλέξετε.
 • Κρυπτογράφηση. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και εργαλεία πιστοποίησης ταυτότητας προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε στα διαδικτυακό μας τόπο. Επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός του διαδικτυακού μας τόπου ενδέχεται να μην προστατεύονται. Εάν σκοπεύετε να μας αποστέλλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει ιδιαίτερα εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως αριθμό πιστωτικής κάρτας, ενδέχεται να είναι προτιμητέο να μας καλέστε τηλεφωνικά ή να μας στείλετε τις πληροφορίες αυτές μέσω ταχυδρομείου.
 • Επισκέπτες/ Καταχωρημένοι χρήστες. Ως επισκέπτης του διαδικτυακού μας τόπου, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα πεδία χωρίς να χρειάζεται να μας αναφέρετε ποιός είστε ή να μας αποκαλύψετε οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο σας. Δε θα συλλέξουμε κανένα δεδομένο σας όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα πεδία. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να γίνετε καταχωρημένο μέλος, προκειμένου να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε άλλα πεδία. Εάν γίνετε καταχωρημένο μέλος, ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο.

Δεδομένα που ενδέχεται να αποκαλύψουμε σε τρίτους και σε ποιούς ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε σε τρίτα μέρη, όπως προσδιορίζεται κατωτέρω. Τα εν λόγω τρίτα μέρη στα οποία αποκαλύπτουμε προσωπικά σας δεδομένα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά μόνο για ορισμένους σκοπούς. Οι αποκαλύψεις δεδομένων ενδέχεται να γίνουν ως εξής:

Αποκαλύψεις σε Παρόχους Υπηρεσιών

Ενδέχεται να αποκαλύπτουμε προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε σε τρίτους, όπως σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τράπεζες και πρόσωπα που παρέχουν διαχειριστικές υπηρεσίες σε εμάς ή σε εσάς για λογαριασμό μας, όπως:

 • Προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή
 • Προστασία από απάτη ή
 • Συντήρηση ή ανάπτυξη λογισμικού για εμάς.


Σε κάθε περίπτωση, απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών στους οποίους παρέχουμε προσωπικά δεδομένα να τηρούν την Πολιτική μας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα τηρούμε εμείς. Η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων στους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών λαμβάνει χώρα προκειμένου να μας βοηθήσει να σας εξυπηρετούμε καλύτερα.

Αποκαλύψεις δεδομένων σε άλλες συγγενείς εταιρείες

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα από τα οποία είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητάς σας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας ή πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές σας, σε συγγενείς μας εταιρείες. Οι συγγενείς μας εταιρείες εμπλέκονται σε ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (όπως ασφαλιστικές και χρηματοδοτικές). Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες συγγενείς εταιρείες για σκοπούς όπως:

 • Ικανοποίηση των αιτημάτων σας ή
 • Προσφορά σε εσάς άλλων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε σε τρίτους χρηματοοικονομικούς φορείς (όπως σε τράπεζες) με τις οποίες έχουμε κοινή στρατηγική προώθησης πωλήσεων, ώστε να προσφέρουμε από κοινού τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε σχετική αποκάλυψη των δεδομένων σας θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Λοιπές αποκαλύψεις δεδομένων οι οποίες επιτρέπονται από τη νομοθεσία

Ενδέχεται να προβούμε σε πρόσθετες αποκαλύψεις δεδομένων στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή εάν κληθούμε από εποπτικές αρχές να το πράξουμε.

Μη αποκάλυψη δεδομένων για άλλους σκοπούς

Δε θα διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε σκοπό, πέραν των διαβιβάσεων που αναφέρονται ανωτέρω. Για παράδειγμα, δε θα πουλήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εσάς. Αν και ενδέχεται να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες για λογαριασμό αυτών των τρίτων, δε θα δώσουμε σε αυτούς προσωπικά σας δεδομένα.

Διασύνδεσμοι (Links) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους

Ο διαδικτυακός τόπος clp.partners.axa/gr ενδέχεται να περιέχει διασυνδέσμους (links) για άλλους διαδικτυακούς τόπους, όπως συγγενείς εταιρείες της FinancialInsuranceCompanyLimited. Παρόλο που προσπαθούμε να δημιουργούμε διασυνδέσμους μόνο με διαδικτυακούς τόπους που έχουν τις ίδιες αρχές με εμάς και σέβονται τα προσωπικά δεδομένα, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, την ασφάλεια ή την πρακτική αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα την οποία ακολουθούν οι εν λόγω διαδικτυακοί τόποι.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Τηρούμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διαχειριστικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη ή ανάρμοστη πρόσβαση. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται στους υπαλλήλους και στους παρόχους υπηρεσιών που πρέπει να γνωρίζουν τα δεδομένα προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματα ή στα αιτήματά σας. Οι υπάλληλοι που δεν τηρούν την Πολική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις.

Δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης

Δύνασθε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, διαγράψετε ή επικαιροποιήσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου επικοινωνώντας μαζί μας (βλ. κατωτέρω).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το πεδίο Επικοινωνήστε μαζί μας. Οι απορίες σας και οι υποδείξεις σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική είναι ευπρόσδεκτες.

Τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική

Παρακαλούμε όπως ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να συμπληρώνουμε την παρούσα Πολιτική οποτεδήποτε, θα σας παρέχουμε ενημέρωση για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την αλλαγή αυτή.

Συγκατάθεση - "Opt In"

Θα προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δε θα τα χρησιμοποιήσουμε ή διαβιβάσουμε παρά στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Πέραν των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται από τους εξυπηρετητές (servers) του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία καταχωρείτε σε περίπτωση οποιασδήποτε εγγραφής σας, ενδέχεται να θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Προς το σκοπό αυτό θα κληθείτε να γνωστοποιήσετε κάποια βασικά προσωπικά σας δεδομένο (ορισμένα εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά ενώ άλλα είναι προαιρετικά), όπως το ονοματεπώνυμό σας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Η αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνιστά συγκατάθεσή σας για τη σχετική επεξεργασία των ελάχιστων αναγκαίων προσωπικών σας δεδομένων. Δε θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα παρά για να απαντήσουμε στο μήνυμά σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δε θα αποθηκεύεται για χρόνο πέραν αυτού που είναι αναγκαίος, ώστε να σας παρέχουμε τις αναγκαίες πληροφορίες.

Ειδικότερα και όσον αφορά στη χρήση από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων για προώθηση πωλήσεων, θα διασφαλίσουμε ότι έχουμε λάβει εκ των προτέρων τη σχετική συγκατάθεσή σας.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που έχουμε λάβει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο πλαίσιο προηγούμενης συναλλακτικής μας σχέσης. Στην περίπτωση αυτή δικαιούμαστε από το νόμο να σας αποστείλουμε, χρησιμοποιώντας την εν λόγω διεύθυνση μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προώθηση σε εσάς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών μας, εφόσον δεν έχετε εκφράσει ρητά τη βούλησή σας προς εμάς να μη λαμβάνετε τέτοια μηνύματα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ειδοποίηση ή δήλωσή μας, σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο διαδίκτυο.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δε θα εφαρμόζεται στις σχέσεις σας με εταιρείες οι οποίες δεν είναι μέλη του ομίλου της AXA, όπως σε τράπεζες. Η συλλογή, χρήση και διαβίβαση από αυτούς προσωπικών σας δεδομένων θα διέπεται από την πολιτική που ακολουθούν αυτοί αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται μόνο αναφορικά με πρακτικές συλλογής δεδομένων μέσω του διαδικτύου τόπου clp.partners.axa/gr.